דבר הנשיא

דבר נשיא לשכת היועצים העסקיים והניהוליים בישראל,

ליועצים העסקיים והניהוליים שלום.

אני פונה אליכם באופן אישי.

לשכת היועצים העסקיים והניהוליים בישראל הוקמה בשנת 1998 מתוך מטרה לשרת את מקצוע הייעוץ, להפוך אותו לנורמה מקובלת בעולם הניהול, להשביח את רמת היועצים ולדאוג לרווחתם.

הלשכה דוגלת בדרך של הידברות ככל האפשר עם כל הגורמים הרלוונטיים על מנת להגשים את חזונה כארגון היציג של היועצים.

עם זאת כאשר אנו נתקלים בהתנהגות המזיקה לעולם הייעוץ ובד בבד  לעולם העסקים,

אנו נאלצים להיאבק על צדקתנו.

 1. הלשכה דוגלת בדרך של הידברות ככל האפשר עם כל הגורמים הרלוונטיים על מנת בתחילת 2017 הוציא החשב הכללי הנחיות שנועדו להצר את צעדי כלל היועצים למעט היועצים החברים במעוף שקיבלו פטור מההגבלות שהוטלו.
  החל מחודש פברואר 2017 התקיימו מגעים עם נציגי החשב הכללי שלא נשאו פרי.
  זה התחיל בהתעלמות, והמשיך בהבטחות שהם ישנו חלק מההגבלות.
  בסוף חודש אוגוסט 2018, שבעים מהבטחות שווא, החליטה הלשכה להגיש בג"צ נגד החשב הכללי.
  אנו מקווים שהעניין יוסדר בתקופה הקרובה.
 2. בשנת 2016 התקבלה הלשכה כחברה מלאה בארגון היועצים הבינלאומי ICMCI.
  ארגון זה הוא ארגון עולמי המאגד ארגונים מייצגים מחמישים מדינות לרבות ארה"ב,
  גרמניה, רוסיה, סין, ברזיל, קנדה ועוד. כל ארגון החבר בארגון העולמי מוסמך להקים מכון הסמכה לצורך הסמכת יועצים כיועצי ניהול בינלאומי CMC בעלי תקן ניהולי ISO 20700. תקן זה עומד להפוך לתקן הרשמי בארצות רבות בעולם וגם ארגונים בישראל ישתמשו בו. בעתיד הקרוב נפעל להכנסת תקן זה כתקן מחייב. היכן שהתקן ייקלט, רק יועץ שאושר על ידינו כמוסמך, יוכל לעבוד מול הארגונים הנ"ל.

 3. לאחרונה אוחדו ועדות ההדרכה והשתלמות של הלשכה עם אלה של להב. יו"ר ועדת ההדרכה של הלשכה ימונה גם ליו"ר ועדת ההדרכה וההשתלמות של להב. מרצים חברי הלשכה אשר יוכרו כמתאימים , יזכו לעדיפות.
  ההשתלמויות וההדרכות הקצרות תהינה ללא חיוב כספי לחברי הלשכה ולחברי להב.
  עבור השתלמויות וקורסים ארוכים תהינה הנחות גדולות לחברי לשכת היועצים והחברים בארגוני להב.

 4. אזור הצפון של הלשכה עובד באופן אינטנסיבי ומקיים כ 4 מפגשים בשנה.

 5. אנו מתכננים מפגשים תדירים בין היועצים לבעלי עסקים במקומות שונים בארץ.

 6. אנו נמצאים במגע מתמיד עם ארגונים עסקיים לצורך שיתוף פעולה בין היועצים לעסקים החברים בארגונים אלה.

 7. הצטרפות מסיבית של היועצים ללשכה תחזק את הלשכה במאבקיה לשמירת וקידום זכויות היועצים.

 8. הלשכה היא הבית המקצועי של היועצים בכל תחום ובכל נושא.

 9. תנו כח ללשכה לשרת אתכם, היועצים.

 10. אנו קוראים לכל היועצים במדינת ישראל להצטרף ללשכה.

   

להגשים את חזונה כארגון היציג של היועצים.

עם זאת כאשר אנו נתקלים בהתנהגות המזיקה לעולם הייעוץ ובד בבד  לעולם העסקים,

אנו נאלצים להיאבק על צדקתנו.

 

בברכה